Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 mruse nr 28 "Tallinna jtmehoolduseeskiri" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.08.2019 mrus number 17 [RT IV, 29.08.2019, 7]
Justumine:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2019 - ... [RT IV, 29.08.2019, 7]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 22. august 2019 nr 17

Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 mruse nr 28 „Tallinna jtmehoolduseeskiri“ muutmine

Mrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 365 ja jtmeseaduse 71 lg 1 ja lg 2 p-de 7 ja 9 alusel.

1. Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 mruses nr 28 „Tallinna jtmehoolduseeskiritehakse jrgmised muudatused:

1) mruse preambul muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„Mrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p-de 365 ja 366, jtmeseaduse 66 lg 4, 71 lg-te 1 ja 2 ning pakendiseaduse 15 lg 1 alusel.“;

2) paragrahvi 2 like 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 35 lige 6 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(6) Jtmevedaja esitatud jtmeveo teenustasu muutmise taotluse menetlemise thtaeg alates viimase nuetekohase dokumendi esitamisest on maksimaalselt kuuskmmend kalendripeva. Teenustasu muutmise taotluse rahuldamine vi rahuldamata jtmine vormistatakse Tallinna Ettevtlusameti juhataja kskkirjaga.“;

4) paragrahvi 351 tekst muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„Kui jtmevedu on korraldatud kuni 2015. aasta 6. jaanuarini kehtinud jtmeseaduse 66 like 11 alusel, peab jtmeveo teenustasu katma kesoleva eeskirja 35 ligetes 1 ja 2 nimetatud kulud ning jtmevaldajate le arvestuse pidamise ja nendega arveldamise kulud. Tallinna Linnavalitsus vi linnavalitsuse volitatud isik kehtestab kesolevast eeskirjast lhtudes korraldatud jtmeveo teenuste hinnakirja. Teenustasu muutmisel rakendub uus teenustasu kesoleva eeskirja 35 likes 7 kindlaks mratud korras.“;

5) paragrahvi 38 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„Jtmevaldaja on kohustatud esitama jrelevalveametniku nudmisel talle ehitusjtmete kitlemist puudutavat dokumentatsiooni.“;

6) paragrahvi 38 liked 3, 31, 4 ja 41 ning 41 lige 10 tunnistatakse kehtetuks;

7) kogu mruse tekstis asendatakse snad „Tallinna Keskkonnaamet“ snadega „Tallinna Ettevtlusamet“ vastavas kndes;

8) kogu mruse tekstis asendatakse snad „Tallinna Kommunaalamet“ snadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet“ vastavas kndes.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees